+48 62 766-00-18
tontor@tontor.com
62-800 Kalisz
Szczypiornicka 116-120
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dotacje EU

Strona główna > Dotacje EU

Zapytanie ofertowe
Transport eksponatów

Pobierz dokument w formacie PDF


Zapytanie ofertowe
Montaż i demontaż stoiska wystawowego

Pobierz dokument w formacie PDF


Zapytanie ofertowe
Materiały informacyjne

Pobierz dokument w formacie PDF


Zapytanie ofertowe
Tłumacz j. francuskiego

Pobierz dokument w formacie PDF


Zapytanie ofertowe
Materiały informacyjne

Pobierz dokument w formacie PDF


Zapytanie ofertowe
Transport eksponatów

Pobierz dokument w formacie PDF


Oferta współpracy
Tłumacz języka niemieckiego.

Pobierz dokument w formacie PDF


Zapytanie ofertowe
Konstrukcja targowa do zamocowania okien w związku z udziałem firmy TONTOR w targach BATIWEST 2016 w Oranie w Algierii

Pobierz dokument w formacie PDF


Zapytanie ofertowe
Tłumacz języka francuskiego

Pobierz dokument w formacie PDF


Zapytanie ofertowe
Materiały informacyjne.

Pobierz dokument w formacie PDF


Zapytanie ofertowe
Montaż i demontaż stoiska wystawowego w związku z udziałem firmy TONTOR w targach BATIWEST 2016 w Oranie w Algierii.

Pobierz dokument w formacie PDF


Zapytanie ofertowe
Konstrukcja targowa do zamocowania okien w związku z udziałem firmy TONTOR w targach BATIWEST 2016 w Oranie w Algierii.

Pobierz dokument w formacie PDF


Zapytanie ofertowe
Oferta cenowa na trasport kontenerowy eksponatów na potrzeby targów BATIWEST w Oranie w Algierii, odbywających się w dniach 19-24.10.2016, w których firma będzie brała udział.

Pobierz dokument w formacie PDF


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 2 czerwca 2016 roku podpisalismy umowę o dofinansowanie Projektu pt. "TONTOR w eksporcie"
Nr RPWP.01.04.01-30-0145/15-00 w ramach:
Osi priorytetowej 1 "Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka"
Działania 1.4 "Internacjonalizacja gospodarki regionalnej
Poddziałania 1.4.1 "Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu"
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wartości i udziału eksportu w całkowitej sprzedaży Firmy, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi podmiotami, promocja asortymentu Firmy na rynkach docelowych, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Przedsiębiorstwa za granicą. Wdrożenie zaplanowanych w niniejszym wniosku działań (opracowanie strategii marki, zakup baz danych i udział w imprezach wystawienniczych) pozwoli na zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb Firmy w zakresie realizacji regularnej sprzedaży eksportowej na wybranych rynkach docelowych.

Planowane efekty: W rezultacie rozpoczęcia regularnej działalności eksportowej na rynku algierskim, i poszerzania na rynku niemieckim TONTOR zwiększy wartość sprzedaży na rynki zagraniczne. Zwiększenie udziału sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem wpłynie bezpośrednio na zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP w regionie. Nawiązanie współpracy z podmiotami na runku międzynarodowym przyczyni się do większego umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki, a z uwagi na to, że oferta Firmy charakteryzuje się wysokim poziomem jakości, rzetelnością i wiarygodnością jesteśmy atrakcyjnym partnerem gospodarczym. Efektem promocji wizerunku firmy na rynku międzynarodowym będzie wzmocnienie rozpoznawalności polskich produktów oraz marek na rynkach międzynarodowych prowadzące do konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw.

Wartość projektu: 772 932,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 534 140,00 PLN


Zapytanie ofertowe
Zewnętrzna usługa pozwalająca na opracowanie strategii marketingowej firmy na rynki docelowe wraz z zakupem baz danych potencjalnych klientów

Pobierz dokument w formacie PDF

Oferta współpracy - Rozeznanie rynku
Zaproszenie do współpracy tłumacza języka niemieckiego

Pobierz dokument w formacie PDF

Zapytanie ofertowe
Transport eksponatów i elementów zabudowy stoiska wraz z ubezpieczeniem na potrzeby targów FRONTALE 2016

Pobierz dokument w formacie PDF

Zapytanie ofertowe
Przygotowanie i druk materiałów informacyjnych wraz z tłumaczeniem na język niemiecki na potrzeby udziału firmy TONTOR w targach FRONTALE 2016

Pobierz dokument w formacie PDF

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 26 listopada 2012 roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Wdrożenie Planu Rozwoju Exportu w firmie TONTOR" w ramach działania 6.1 Paszport do Exportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość - Realizacja projektu pod tytułem "Firma TONTOR na rynku Algierskim"

Pobierz dokument w formacie PDF

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość - Realizacja projektu pod tytułem "Rozwój firmy TONTOR na rynku kanadyjskim"

Pobierz dokument w formacie PDF

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość - Realizacja projektu pod tytułem "Misja Gospodarcza firmy TONTOR do Algierii"

Pobierz dokument w formacie PDF

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość - Realizacja projektu pod tytułem "Promocja firmy TONTOR w Algierii"

Pobierz dokument w formacie PDF

Zapytanie ofertowe
Bazy danych

Pobierz dokument w formacie PDF

Paszport do eksportu
Wykonawca: PRE

Pobierz dokument w formacie 7z

Paszport do eksportu
Zapytanie ofertowe

Pobierz dokument w formacie 7z